18. Đào tạo nguồn nhân lực tại công ty ở Nhật Bản và một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

18. Đào tạo nguồn nhân lực tại công ty ở Nhật Bản và một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

TÓM TẮT:

Đào tạo nguồn nhân lực tại công ty trở thành một mô hình phổ biến và phát triển rộng khắp ở Nhật Bản kể từ sau chiến tranh thế giới thứ II. Nó đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển “thần kỳ” của nền kinh tế nước này. Có hai hình thức cơ bản của đào tạo nguồn nhân lực tại công ty ở Nhật Bản là đào tạo trên công việc và đào tạo ngoài công việc. Hầu hết nhân viên lẫn nhà quản lý đều xác nhận đào tạo trên công việc mang lại hiệu quả cao hơn và thiết thực hơn. Để hỗ trợ cho công tác đào tạo nguồn nhân lực, các công ty ở Nhật Bản thường có đội ngũ cố vấn dày dặn kinh nghiệm hướng dẫn cho nhân viên mới vào. Sở dĩ hệ thống đào tạo tại công ty ở Nhật Bản thành công là nhờ nhân viên gắn bó lâu dài với công ty, theo kiểu làm việc suốt đời nên các công ty sẵn sàng bỏ thời gian và công sức đầu tư đào tạo. Việt Nam có thể học hỏi nhiều kinh nghiệm từ mô hình đào tạo nguồn nhân lực tại công ty của Nhật Bản.

Từ khóa:

đào tạo, kinh nghiệm, nguồn nhân lực, Nhật Bản.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Bài viết mới nhất