19. Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học của giáo viên Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hồng Đạo, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

19. Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học của giáo viên Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hồng Đạo, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

TÓM TẮT:

Trên cơ sở khảo sát thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin của giáo viên Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hồng Đạo. Bài viết chỉ ra một số một số tồn tại trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin như công tác soạn giáo án, tạo tài nguyên, tư liệu học tập và công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, từ đó đề xuất những biện pháp nhằm đẩy mạnh hơn nữa hiệu quả, chất lượng của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học tại nhà trường.

Từ khóa:

ứng  dụng, công nghệ thông tin, Trung học phổ thông Nguyễn Hồng Đạo.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: CHÂU VĂN PHÚ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *