09. Mô hình đào tạo, tuyển dụng giáo viên trung học phổ thông ở cộng hòa pháp và đề xuất hướng vận dụng vào Việt Nam

09. Mô hình đào tạo, tuyển dụng giáo viên trung học phổ thông ở cộng hòa pháp và đề xuất hướng vận dụng vào Việt Nam

TÓM TẮT

Trên cơ sở nghiên cứu đối chiếu việc đào tạo giáo viên trung học phổ thông giữa các trường sư phạm Pháp và Việt Nam, bài viết xác định những đặc thù của công tác đào tạo,  tuyển  dụng  giáo  viên  trung  học  phổ thông ở Cộng hòa Pháp và đề xuất hướng vận dụng vào thực tiễn Việt Nam.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: TRẦN LƯƠNG CÔNG KHANH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *