07. Quản lý hoạt động bồi dưỡng giảng viên theo chuẩn chức danh nghề nghiệp tại Trường Cao Đẳng Nghề Việt Xô Số 1

07. Quản lý hoạt động bồi dưỡng giảng viên theo chuẩn chức danh nghề nghiệp tại Trường Cao Đẳng Nghề Việt Xô Số 1

Tóm tắt: Thực trạng quản lý công tác bồi dưỡng giảng viên trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 theo chuẩn chức danh nghề nghiệp đã đạt được một số thành quả nhất định. Đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên nhà trường nhận thức khá đầy đủ, khách quan về sự cần thiết của công tác này. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, còn một số nội dung chưa đạt được hiệu quả cao. Trong bài viết này, tác giả phân tích thực trạng và đề xuất 6 biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động bồi dưỡng giảng viên theo chuẩn chức danh nghề nghiệp tại trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1.

Từ khóa: quản lý, bồi dưỡng, giảng viên, chức danh nghề nghiệp, giáo dục nghề nghiệp.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN THỊ GIANG, TRẦN ĐỨC TIỆP, TRẦN HOÀI NAM, PHÙNG PHƯƠNG THẢO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *