08. Thực trạng đánh giá kết quả học tập môn tiếng anh theo tiếp cận năng lực học sinh ở các Trường Trung Học Cơ Sở Thành Phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

08. Thực trạng đánh giá kết quả học tập môn tiếng anh theo tiếp cận năng lực học sinh ở các Trường Trung Học Cơ Sở Thành Phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Tóm tắt: Việc đánh giá kết quả học tập của học sinh trong trường trung học cơ sở ngày càng trở nên có vị trí quan trọng, bởi đây là hoạt động góp phần trực tiếp nâng cao chất lượng dạy học. Với từng môn học và cụ thể là môn tiếng Anh ở các trường trung học cơ sở, đánh giá kết quả học tập học sinh có những đặc điểm và yêu cầu riêng. Từ kết quả khảo sát và phân tích thực trạng đánh giá kết quả học tập, chúng tôi đề xuất các biện pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của học sinh, từ đó góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn tiếng Anh ở các trường trung học cơ sở thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Từ khóa: môn tiếng Anh, đánh giá, kết quả học tập, đánh giá theo tiếp cận năng lực học sinh.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: TRẦN THỊ TOAN, TRẦN VĂN CƯỜNG, NGUYỄN THỊ THÚY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *