01. Văn hóa giáo dục trong trường tư thục có vốn đầu tư nước ngoài nhìn từ tổ chức không gian

01. Văn hóa giáo dục trong trường tư thục có vốn đầu tư nước ngoài nhìn từ tổ chức không gian

Tóm tắt: Trường tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư là một bộ phận trong hệ thống giáo dục Việt Nam. Phân tích đặc điểm của loại hình trường này sẽ giúp soi chiếu và định hình căn tính, thúc đẩy quá trình hội nhập tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư diễn ra nhanh chóng và thuận lợi hơn. Với góc nhìn quan sát tham dự và thông qua điều tra, khảo sát, bài viết tìm hiểu về đặc điểm văn hóa giáo dục nhìn từ tổ chức không gian qua các cặp đối lập lưỡng phân: cao xa – gần gũi, hướng tâm – li tâm, đóng – mở và tĩnh – động. Đồng thời, người viết đề xuất những giải pháp áp dụng vào thực tiễn trường công lập.

Từ khóa: văn hóa giáo dục, trường tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư, trường công lập, tổ chức không gian.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *