CATEGORY:

TẠP CHÍ SỐ 34, THÁNG 6-2022

TRANG BÌA VÀ MỤC LỤC Trang bìa, Mục Lục NỘI DUNG CHÍNH 01. Văn hóa giáo dục trong trường tư thục có vốn đầu tư nước ngoài nhìn từ tổ chức không gian 02. Exploring english teachers’ satisfaction with the online teaching at university of information technology in the covid-19 pandemic 03. Một số vấn […]

12. Biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở trường cao đẳng nghề Việt Xô Số 1 đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục nghề nghiệp

Tóm tắt: Tổ chuyên môn có vai trò quan trọng trong công tác quản lý, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho nhà giáo, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nhà trường trong các trường cao đẳng. Quản lý hoạt động tổ chuyên môn tại trường cao đẳng là một nội […]

11. Quản lý chất lượng học tập của sinh viên ở các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh trong bối cảnh hiện nay

Tóm tắt: Trước những yêu cầu về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên trong bối cảnh hội nhập quốc tế và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, nhất là trước những tác động của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 hiện nay, đặt ra cho […]

10. Tổ chức tự học phân môn “Xướng âm 1”cho sinh viên ngành âm nhạc

Tóm tắt: Việc tự học có tầm quan trọng đặc biệt, giúp con người hiểu biết, lĩnh hội tri thức một cách chủ động, tự làm chủ, quyết định vấn đề mà bản thân thích và nghiên cứu, làm cho con người trở nên năng động, sáng tạo, không ỷ lại, không phụ thuộc vào […]

09. Biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý đội ngũ nhà giáo theo chuẩn nghề nghiệp tại Trường cao đẳng nghề Việt Xô Số 1

Tóm tắt: Chất lượng đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng đào tạo cũng như trình độ chuyên môn và tay nghề của học sinh, sinh viên. Công tác quản lý đội ngũ nhà giáo theo chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp […]

08. Phát triển năng lực khoa học thông qua dạy học môn tự nhiên và xã hội cho học sinh lớp 1

Tóm tắt: Các trường tiểu học ở thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, việc dạy học môn tự nhiên và xã hội nhằm phát triển năng lực khoa học cho học sinh, đặc biệt đối với học sinh tiểu học chưa thực sự được giáo viên quan tâm. Do vậy, […]

07. Quản lý các loại hình hoạt động trải nghiệm tại các trường tiểu học Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt: Việc tổ chức hiệu quả hoạt động trải nghiệm nói chung và hoạt động trải nghiệm lớp 1 nói riêng có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu thực trạng quản lý các loại hình hoạt động […]

06. Vận dụng phương pháp giảng dạy trải nghiệm ở trường đại học theo mô hình của David Kolb

Tóm tắt: Để tạo ra nguồn lực có chất lượng phục vụ xây dựng và phát triển đất nước, đòi hỏi người học cần tích cực chủ động chiếm lĩnh tri thức, vận dụng lý thuyết được học vào thực tiễn. Vì vậy, cần tăng cường phương pháp giảng dạy trải nghiệm giúp người học […]

05. Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên – hình thức và đánh giá kết quả bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

Tóm tắt: Cùng với sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ công tác đào tạo bồi dưỡng được thực hiện linh hoạt với nhiều hình thức nhằm góp phần xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị và năng lực, […]

04. Một số vấn đề lý luận và thực tiễntrong quan hệ dân tộc của người khơ-me ở Việt Nam và Campuchia (nghiên cứu trường hợp người khơ – me vùng tây nam bộ)

Tóm tắt: Với mối quan hệ từ lâu đời nay, Việt Nam và Campuchia đã hình thành nên sự gắn bó trong quá trình phát triển. Đặc biệt, với vùng đất Tây Nam Bộ, người Khơ-me chính là cầu nối trong quan hệ dân tộc giữa hai nước, họ có giá trị về mặt đồng […]