CATEGORY:

16. Đánh giá của giáo viên và cán bộ quản lý về công tác quản lý của hiệu trưởng đối với tổ trưởng chuyên môn tại một số trường tiểu học thuộc thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

TÓM TẮT: Qua khảo sát thực tế, tác giả đã tổng kết, phân tích những đánh giá của cán bộ quản lý và giáo viên về công tác quản lý của hiệu trưởng đối với tổ trưởng chuyên môn tại một số trường tiểu học thuộc thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang; đồng thời […]

15. Thực trạng và giải pháp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thuế tại ngành thuế thành phố Cần Thơ

TÓM TẮT: Hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thuế tại ngành thuế thành phố Cần Thơ còn nhiều hạn chế và bất cập, chưa nâng cao được chất lượng r n u ện k  n ng về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ thuế trong công tác thanh tra, kiểm […]

14. Giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng theo hướng tiếp cận năng lực người học tại Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

TÓM TẮT: Xuất phát từ những yêu cầu cấp bách về chất lượng nguồn nhân lực và nhu cầu của người học nhằm phục vụ sự phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn hiện nay. Bài viết dựa trên cơ sở lý luận về đánh giá chất lượng bồi dưỡng theo mô […]

13. Một số giải pháp bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục trước yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

TÓM TẮT: Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông là con đường và xu hướng tất yếu của quá trình phát triển giáo dục. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý trường phổ thông có đủ khả năng và phẩm chất đáp ứng yêu cầu thực tiễn giáo […]

12. Thực trạng và một số ý kiến đề xuất phát triển giáo dục mầm non vùng đồng bằng sông Cửu Long

TÓM TẮT: Giáo dục mầm non vùng đồng bằng sông Cửu Long thời gian qua đã có nhiều đổi mới góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn vùng. Tuy nhiên, với đặc thù là vùng còn nhiều khó khăn và thách thức nên các chương trình và mục tiêu của giáo dục […]

11. Sự hình thành, phát triển tiếng địa phương và giọng địa phương

TÓM TẮT: Việc xem xét con đường hình thành và phát triển âm giọng và phương ngữ rất quan trọng vì chính âm giọng và phương ngữ là những bước đầu tiên trong việc phát triển ngôn ngữ của chúng ta. Chúng ta có thể thay đổi âm giọng của mình bởi vì âm giọng […]

10. Bồi dưỡng giáo viên chủ nhiệm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay.

TÓM TẮT: Giáo viên chủ nhiệm có một vai trò quan trọng trong việc hình thành nhân cách cho học sinh. Giáo viên chủ nhiệm bậc học phổ thông ngoài việc giảng dạy trên lớp còn đảm nhận nhiều nhiệm vụ khác, vì vậy họ cần được sự hỗ trợ từ nhiều phía để có […]