10. Ứng dụng và phát triển phương pháp phản biện trong quá trình dạy học ở Việt Nam

10. Ứng dụng và phát triển phương pháp phản biện trong quá trình dạy học ở Việt Nam

TÓM TẮT

Phương pháp phản biện một phương pháp học tập tích cực phát huy được tính chủ động sáng tạo của người học. Ngày nay, khi khối lượng tri thức của nhân loại đang phát triển như vũ bão thì người thầy không thể nào truyền tải hết khối lượng tri thức ấy cho học sinh. Con đường ngắn nhất giúp cho họ có thể chiếm lĩnh tri thức đó là trang bị một phương pháp học tập thích hợp và phương pháp phản biện có thể đáp ứng được yêu cầu đó.

Từ khóa: phương pháp, tư duy phản biện, dạy học.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN THỦY TIÊN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Bài viết mới nhất