CATEGORY:

Quản lý sử dụng học liệu điện tử trong dạy học ở các trường trung học phổ thông công lập quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt: Quản lí sử dụng học liệu điện tử (HLĐT) trong dạy học tại các cơ sở giáo dục là vấn đề cấp bách và cần thiết, đòi hỏi sự chỉ đạo thống nhất và thực hiện đồng bộ, nghiêm túc từ cấp quản lí đến giáo viên (GV), học sinh (HS) nhằm giúp […]

Qui trình sản xuất học liệu video dùng trong môi trường dạy học qua mạng

Tóm tắt: Học liệu video là phương tiện dạy học, yếu tố điều kiện trong quá trình thiết kế và tổ chức dạy học qua mạng. Các nghiên cứu về đặc điểm, hình thức, qui trình phát triển học liệu video đã được một số cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước thực hiện. […]

Một số giải pháp nâng cao chất lượng thực tập sư phạm cho sinh viên mầm non, tiểu học ở Trường Đại học Quảng Bình

Tóm tắt: TTSP là hoạt động thực hành đặc biệt quan trọng không chỉ đối với sinh viên mà còn đối với chính bản thân các cơ sở đào tạo giáo viên. Nhằm nâng cao chất lượng thực tập sư phạm cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non và Giáo dục tiểu học ở […]

Dạy học môn Công nghệ 6 theo tiếp cận giáo dục STEM

Tóm tắt: Giáo dục STEM là một xu hướng phù hợp để phát triển năng lực người học. Môn Công nghệ là một lĩnh vực trong bốn lĩnh vực của giáo dục STEM, ứng dụng các kiến thức nền tảng của các môn khoa học cơ bản vào quá trình nhận thức và giải quyết […]

Kết quả công tác phối hợp tổ chức hoạt động trải nghiệm STEM giữa Trường Trung học cơ sở Nguyễn Tú và Khoa Khoa học Tự nhiên Trường Đại học Đồng Tháp

Tóm tắt: Nghiên cứu là kết quả khảo sát thực nghiệm về sự phối hợp giữa trường THCS Nguyễn Tú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp với khoa Khoa học tự nhiên, trường đại học Đồng Tháp trong tổ chức hoạt động trải nghiệm STEM. Nhằm đánh giá hiệu quả sự phối hợp, tác […]

Giáo dục hướng nghiệp trong thời đại số ở Việt Nam: Thời cơ và những thách thức đặt ra

Tóm tắt: Giáo dục hướng nghiệp là hoạt động giáo dục bắt buộc trong nhà trường trung học phổ thông được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Đây là hoạt động quan trọng giúp học sinh sớm tiếp cận các thông tin nghề nghiệp, rèn luyện các năng lực cần […]

Giáo dục khởi nghiệp số – Nghiên cứu sinh viên Trường Cao đẳng sư phạm Kiên Giang

Tóm tắt: Mục tiêu của nghiên cứu nhằm phân tích mối liên hệ giữa năng lực khởi nghiệp số và ý định khởi nghiệp số. Ngoài ra, nghiên cứu vai trò trung gian của động lực khởi nghiệp giữa năng lực khởi nghiệp số và ý định khởi nghiệp số dựa trên khảo sát 423 […]

Hướng đi mới: Ứng dụng công nghệ di động trong tư vấn hướng nghiệp cho học sinh dân tộc thiểu số

Tóm tắt: Bài nghiên cứu này nhằm tìm hiểu thực trạng hướng nghiệp của học sinh lớp 12 dân tộc thiểu số (DTTS) tại Trường THPT Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi. Nghiên cứu sử dụng phương pháp điều tra bằng bảng hỏi với 50 học sinh người DTTS. Kết quả cho thấy 62% học sinh […]