CATEGORY:

TẠP CHÍ SỐ ĐẶC BIỆT, THÁNG 10-2022

TRANG BÌA VÀ MỤC LỤC Trang bìa, Mục lục NỘI DUNG CHÍNH 01. Quan niệm của Hồ Chí Minh về vai trò của phụ nữ trong đời sống gia đình 02. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển năng lực học sinh theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018 […]

12. Quản lý liên thông nguồn học liệu với giải pháp xây dựng, cung cấp dịch vụ tra cứu mục lục trực tuyến tập trung tại Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn, Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt: Giải pháp xây dựng, cung cấp dịch vụ tra cứu mục lục trực tuyến tập trung nhằm quản lý việc liên thông nguồn học liệu giữa các thư viện của các trường đại học, giữa các thư viện chính và thư viện nhánh trong trường đại học sẽ tiết kiệm chi phí bổ […]

11. Hoạt động đảm bảo chất lượng đào tạo ở trường cao đẳng

Tóm tắt: Bài viết trình bài mục tiêu hoạt động đảm bảo chất lượng đào tạo ở trường cao đẳng, lực lượng tham gia hoạt động đảm bảo chất lượng đào tạo ở trường cao đẳng và nội dung hoạt động đảm bảo chất lượng đào tạo ở trường cao đẳng. Từ khóa: Đảm bảo […]

10. The development and influence on education of the parents-teacher associations

Abtract: The development and influence of the Parent Teacher Association (PTA) on education in some countries around the world is the main content of this article. Starting from the United States, then PTA has grown in many other countries across all continents. The PTA has the ability to participate in many activities of the school […]

09. Xây dựng hệ thống hỗ trợ học tập thông minh trong hoạt động bồi dưỡng năng lực đội ngũ nhà giáo trường mầm non

Tóm tắt: Cách mạng công nghệ 4.0 đã mang lại nhiều cơ hội cũng như thách thức đối với sự phát triển giáo dục của nhiều quốc gia trên thế giới. Một trong những cơ hội và thách thức đó là sự phát triển đa dạng các hình thức dạy học, với nhiều phần mềm […]

08. Thực trạng hoạt động digital marketing trong tuyển sinh tại trường quốc tế Việt Nam – Singapore

Tóm tắt: Trong các cơ sở giáo dục, hoạt động marketing, quảng bá thương hiệu của nhà trường nhằm nâng cao uy tín và thu hút người học đang diễn ra mạnh mẽ trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt giữa các cơ sở giáo dục. Khi marketing truyền thống không đáp ứng được sự […]

07. Thực trạng giáo dục kỹ năng sốngcho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở các trường trung học cơ sở Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

Tóm tắt: Lứa tuổi học sinh là lứa tuổi đang hình thành những giá trị nhân cách, giàu mơ ước, ham hiểu biết, thích tìm tòi, khám phá song còn thiếu hiểu biết sâu sắc về xã hội, còn thiếu kinh nghiệm sống, dễ bị lôi kéo, kích động… đặc biệt là lứa tuổi học […]

06. Hành vi toan tự sát của học sinh trung học phổ thông

Tóm tắt: Hành vi toan tự sát nhận được sự quan tâm từ nhiều tác giả trên thế giới. Tuy nhiên, ở Việt Nam vẫn còn rất hiếm các nghiên cứu về vấn đề này. Bài viết phân tích và đưa ra khái niệm, tính chất của hành vi toan tự sát; các yếu tố […]

05. Rèn luyện kỹ năng giao tiếp cho học sinh thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp tại trường tiểu học tình thương Chùa Lộc Thọ Thành Phố Nha Trang

Tóm tắt: Kỹ năng giao tiếp là yếu tố cần thiết cho sự tương tác giữa con người, đặc biệt là đối với học sinh trường tình thương với các đặc thù tâm sinh lý và hoàn cảnh riêng, vì thế những học sinh ấy rất cần được hỗ trợ rèn luyện kỹ năng giao […]

04. Thực trạng phát triển kỹ năng tự học cho tăng ni sinh viên học viện phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh trong chương trình đào tạo cử nhân phật học theo hệ thống tín chỉ

Tóm tắt: Tự học có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các Tăng Ni sinh viên tại Học viện Phật giáo Việt Nam. Việc tự học của Tăng Ni sinh viên là chìa khóa cho sự thành công không chỉ đối với bản thân họ mà còn góp phần thực hiện hiệu quả […]