CATEGORY:

TẠP CHÍ SỐ 36, THÁNG 12-2022

TRANG BÌA VÀ MỤC LỤC Trang bìa, Mục lục NỘI DUNG CHÍNH 01. Phát triển nhân tài cho đội ngũ cán bộ, công chức của Thành phố Hồ Chí Minh (nhìn từ góc độ chính sách công) 02. Biện pháp quản lý phát triển đội ngũ giảng viên chuyên ngành ở các trường đại học […]

15. Thể lệ viết và gửi bài

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

14. Một số nghiên cứu về hoạt động giáo dục kỹ năng sốngở các trường mầm non

Tóm tắt: Bài viết hệ thống hoá một số nghiên cứu về hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho trẻ tại các trường mầm non trên thế giới và Việt Nam trên các khía cạnh: khái niệm kỹ năng sống; nội dung; phương pháp; hình thức; kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục […]

12. Thực trạng hoạt động bồi dưỡng cán bộ quản lýcác trường mầm non Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Tóm tắt: Chuẩn hiệu trưởng là căn cứ để hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non tự đánh giá phẩm chất, năng lực; xây dựng và thực hiện kế hoạch rèn luyện phẩm chất, bồi dưỡng nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Bài viết trình bày kết quả […]

11. Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh ở các trường trung học cơ sở Huyện Hóc Môn, Thành Phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt: Bài viết trình bày kết quả khảo sát thực trạng hoạt động giáo dục an toàn giao thông và quản lý hoạt động này cho học sinh các trường trung học cơ sở huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hoạt động giáo dục an toàn […]

10. Ảnh hưởng của sự thay đổi công nghệ đối với chất lượng đào tạo tại Trường Cao Đẳng Nghề Việt Nam – Singapore

Tóm tắt: Chất lượng đào tạo nghề là yếu tố quan trọng cho sự tồn tại và phát triển của hệ thống các trường nghề nói chung và từng cơ sở dạy nghề nói riêng. Đây là vấn đề đang được xã hội quan tâm. Trong nhiều yếu tố ảnh hưởng thì sự phát triển […]

09. Phát triển văn hóa đọc cho sinh viên trường đại học ngân hàng trong bối cảnh chuyển đổi số

Tóm tắt: Hiện nay, dưới tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, kỷ nguyên của công nghệ nghe nhìn đã và đang ảnh hưởng sâu sắc đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có văn hóa đọc. Bằng các phương pháp tổng hợp thống kê, phân tích, đánh giá, […]

08. Ứng dụng chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm các lớp trung học phổ thông

Tóm tắt: Với sự phát triển không ngừng của khoa học và công nghệ, chuyển đổi số chính là xu hướng của lĩnh vực giáo dục nói chung và công tác chủ nhiệm lớp nói riêng. Thông qua bài viết, nhóm tác giả trình bày một số đề xuất về ứng dụng chuyển đổi số […]

13. Research on the parent teacher association in the united states: trends, contents and its values

Abstract: The Parent Teacher Association (PTA) is a volunteer organization that has a great influence on educational development. Many researchers are interested in its establishment and how it is involved in education, so there is a lot of scientific research on this topic. In the process of searching and classifying the studies on the PTA […]

07. Story sharing: a practical technique for lessons of cross-cultural communication

Abstract: The paper investigates the potential benefits of “story sharing” – a teaching technique applied in classes of Cross-cultural Communication at Thu Dau Mot University (TDMU). The researcher has implemented the technique in classes of English major for more than two years. After the recent courses, a questionnaire was delivered via Google Form to 140 […]