CATEGORY:

19. Giáo dục đạo đức thông qua hoạt động trải nghiệm trong nhà trường phổ thông tiếp cận từ vai trò nhà giáo dục

TÓM TẮT Bài viết này là một nghiên cứu mô tả về thực trạng quản lý giáo dục đạo đức thông qua hoạt động trải nghiệm trong nhà trường phổ thông tại Việt Nam hiện nay từ cách tiếp cận các vai trò của nhà giáo dục. Kết quả từ phương pháp điều tra cho […]

18. Mô hình và cách thức vận hành của hội cha mẹ học sinh trong trường học ở Philippines

TÓM TẮT Bài viết giới thiệu mô hình và cách thức vận hành của tổ chức Hội cha mẹ học sinh Philippines. Trong quá trình viết có sự so sánh với mô hình Hội cha mẹ học sinh của một số nước trên thế và Ban đại diện cha mẹ học sinh của Việt Nam. […]

17. Thực trạng công tác đào tạo, phát triển nghề nghiệp đội ngũ viên chức hành chính Trường Đại học An Giang theo tiếp cận quản lý nguồn nhân lực

TÓM TẮT Nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng công tác đào tạo, phát triển nghề nghiệp đội ngũ viên chức hành chính Trường Đại học An Giang theo tiếp cận quản lý nguồn nhân lực. Dữ liệu thu được từ 20 viên chức quản lý và 66 viên chức hành chính đang công tác […]

16. Dạy học ngoại ngữ bằng phương pháp phản biện

TÓM TẮT Thảo luận trong dạy học là một phương pháp phổ biến được dùng để trình bày ý kiến của cá nhân và lắng nghe ý kiến của người khác về một chủ đề học tập, nhằm hình thành năng lực diễn đạt, trả lời câu hỏi của người khác để đưa ra sự […]

15. Thực trạng kết nối với nhà tuyển dụng thông qua các học phần thực tế cho sinh viên chuyên ngành quản lý giáo dục theo định hướng nghề nghiệp

TÓM TẮT Mục tiêu chính của bài viết nhằm chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn đã và đang áp dụng tại khoa Giáo dục, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong việc đổi mới hoạt động đào tạo các học phần thực […]

14. Quy trình xây dựng chiến lược phát triển trường đại học – kinh nghiệm thực tiễn tại Trường Đại học Khánh Hòa

TÓM TẮT Cùng với sự hội nhập ngày một sâu rộng của đất nước với khu vực và quốc tế, hoạt động giáo dục đại học nói chung và các cơ sở đào tạo đại học nói riêng ở Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội song cũng phải đối mặt với nhiều khó […]

13. Nhu cầu tham vấn học đường của học sinh trung học

TÓM TẮT Học sinh trung học phổ thông có nhu cầu tham vấn về lĩnh vực hướng nghiệp cao hơn so với học sinh trung học cơ sở; trái lại, học sinh trung học cơ sở lại có nhu cầu tham vấn sức khoẻ tâm thần cao hơn so với học sinh trung học phổ […]

12. Cam kết trong giáo dục – Bài học kinh nghiệm của Singapore

TÓM TẮT Quyền và nghĩa vụ là hai mặt thống nhất thuộc nội dung pháp luật trong tất cả các lĩnh vực, trong đó, giáo dục không là ngoại lệ. Việc cam kết thực hiện nghĩa vụ nhằm đạt mục tiêu giáo dục khá phổ biến ở các nước có nền giáo dục phát triển […]

11. Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục thể chất cho học sinh tại các trường trung học cơ sở huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

TÓM TẮT Hoạt động giáo dục thể chất là một hoạt động hết sức quan trọng, góp phần giáo dục và rèn luyện con người phát triển toàn diện. Giáo dục thể chất với bản chất là vận động, là một phương tiện hữu ích, hợp lí giữa chế độ học tập căng thẳng và […]

10. Thực trạng nhận thức về hoạt động khởi nghiệp trong sinh viên các trường đại học thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

TÓM TẮT Thực trạng nhận thức về hoạt động khởi nghiệp trong sinh viên các trường đại học thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được hình thành qua khảo sát 1176 sinh viên (khách thể nghiên cứu chính) và 168 giảng viên (khách thể nghiên cứu bổ trợ) của Trường Đại học Ngân hàng […]