CATEGORY:

25. Lễ kỷ niệm 40 năm xây dựng và phát triển Trường Cán Bộ Quản Lý Giáo Dục Thành Phố Hồ Chí Minh

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm. Tác giả bài viết: NGUYỄN THỊ LUYỆN

24. Các giai đoạn phát triển của giáo dục Nam Bộ thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 – 1975)

TÓM TẮT: Việc nghiên cứu những giai đoạn phát triển của giáo dục nước ta, trong đó có giáo dục Nam Bộ trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 – 1975) sẽ là một bài học lịch sử giáo dục quý báu, cần nghiên cứu và vận dụng trong công cuộc đổi mới căn […]

23. Về tác phẩm Địa Dư Nước Ta của Hồ Chí Minh

TÓM TẮT: Bài viết giới thiệu tác phẩm Địa dư nước ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh viết vào năm 1942. Địa dư nước ta là một bài viết tóm tắt về địa lý nước ta viết theo lối diễn ca với thể thơ lục bát, gồm 70 câu. Đây là một cách viết […]

22. Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục và thực tế triển khai tại Trường Cán Bộ Quản Lý Giáo Dục Thành Phố Hồ Chí Minh

TÓM TẮT: Yêu cầu đổi mới quản lý giáo dục đòi hỏi đổi mới thanh tra giáo dục. Chuyển từ thanh tra công tác chuyên môn sang thanh tra công tác quản lý. Bài viết đề cập về Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục và thực tế triển […]

21. Nhận thức về xây dựng văn hóa nhà trường tại một số trường trung học phổ thông các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long

TÓM TẮT: Văn hóa nhà trường là yếu tố quan trọng ảnh hưởng lớn đối với hoạt động của nhà trường và chất lượng giáo dục. Trong tiến trình xây dựng Văn hóa nhà trường, nhận thức đúng của những người trực tiếp tổ chức và thực hiện là cơ sở đem lại thành công. […]

20. Xác định chuẩn đầu ra chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý trường phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

TÓM TẮT: Đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay, để đảm bảo chất lượng giáo dục, việc xây dựng và công bố chuẩn đầu ra chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý trường phổ thông là cần thiết. Kết quả đánh giá chất lượng học viên tốt nghiệp chương trình bồi […]

19. Một số vấn đề cần chú trọng về đổi mới phương pháp dạy học trong giai đoạn hiện nay

TÓM TẮT: Để khắc phục tình trạng dạy học theo kiểu truyền thụ một chiều, làm mất đi tính tích cực chủ động của người học, cần đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tiếp cận năng lực. Mấy việc cấp bách cần làm là: nhận thức đúng về đổi mới phương pháp dạy […]

18. Vai trò của hiệu trưởng và giáo viên trong đổi mới chương trình, sách giáo khoa

TÓM TẮT: Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục – đào tạo ở nước ta hiện nay đề cập đến mọi yếu tố của quá trình dạy học, giáo dục, đặt ra các yêu cầu đối với người quản lý, người dạy, người học, người phục vụ dạy – học, với gia đình, cộng […]

17. Ứng dụng công nghệ hội thảo truyền hình trong dạy học – khó khăn và giải pháp

TÓM TẮT: Hội thảo truyền hình trở thành một xu thể phát triển tất yếu của nền giáo dục nhằm đáp ứng nhu cầu dạy, học và nghiên cứu khoa học. Nhiều nhà trường ở Việt Nam đã áp dụng thử nghiệm phương thức dạy học này. Hội thảo truyền hình nhờ ứng dụng công […]

16. Giải pháp nâng cao năng lực dạy học tích hợp cho giáo viên trung học cơ sở các tỉnh khu vực Nam Bộ

TÓM TẮT:                    Từ khóa: Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm. Tác giả bài viết: NGÔ MINH OANH