Tiếp tục triển khai thí điểm học bạ số cấp tiểu học

Tiếp tục triển khai thí điểm học bạ số cấp tiểu học

Ngày 28/5, tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo triển khai thí điểm học bạ số cấp tiểu học.

Báo cáo về tình hình triển khai thí điểm học bạ số cấp tiểu học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học Thái Văn Tài cho biết: Đến nay, công tác tổ chức thực hiện thí điểm học bạ số cấp tiểu học đã và đang được toàn ngành triển khai thực hiện theo lộ trình.

Quang cảnh cuộc họp

Trên cơ sở trách nhiệm được giao, thành viên Ban chỉ đạo đã chủ động phối hợp với các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan xây dựng tài liệu đặc tả kỹ thuật về học bạ số và tham mưu ban hành Công văn số 1396/BGDĐT-GDTH ngày 27/3/2024 để chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện thí điểm học bạ số theo mô hình và trách nhiệm của các cấp.

Để hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện tại địa phương, Bộ GDĐT đã ban hành Công văn số 1525/BGDĐT-GDTH ngày 03/4/2024 về việc kiểm tra công tác triển khai thí điểm học bạ số cấp tiểu học. Ngày 08/5/2024, Vụ Giáo dục Tiểu học tiếp tục phối hợp với Cục Công nghệ thông tin tham mưu Thứ trưởng Ban hành công văn số 2088/BGDĐT-GDTH về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ thí điểm học bạ số.

Về thực trạng triển khai tại các địa phương, Vụ trưởng Thái Văn Tài cho biết: Về cơ bản, các Sở GDĐT đã triển khai xây dựng kế hoạch triển khai thí điểm học bạ số, tổ chức hội nghị triển khai, phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ học bạ số xây dựng kế hoạch tập huấn, chuyển giao công nghệ cho các cơ sở giáo dục.

Nhiều địa phương đã thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số, Ban chỉ đạo thí điểm học bạ số; ban hành kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể và tích cực phối hợp với các cơ quan, tổ chức có khả năng cung ứng dịch vụ hạ tầng để sẵn sàng thực hiện học bạ số… Một số nhà cung cấp dịch vụ đã sẵn sàng trong việc triển khai quản lý học bạ số cho các địa phương.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học Thái Văn Tài báo cáo tại cuộc họp

Bên cạnh đó, về phía các đơn vị thuộc Bộ GDĐT đã xây dựng xong chuẩn đặc tả kỹ thuật về file học bạ số, chuẩn kết nối dữ liệu và cơ sở dữ liệu lưu trữ học bạ số; sẵn sàng tiếp nhận dữ liệu học bạ từ các địa phương.

Dự thảo khung đề cương thông tư quy định về học bạ số được triển khai, với mục đích thay thế việc sử dụng học bạ giấy tại cơ sở giáo dục phổ thông, giúp cơ sở giáo dục phổ thông trong việc quản lý, sao lưu, lưu trữ học bạ; phát triển năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành; thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành giáo dục; giúp giảm áp lực hồ sơ, sổ sách cho giáo viên; giúp tăng tính minh bạch, bảo mật trong công tác quản lý và giúp các tổ chức xã hội nắm thông tin một cách khách quan, phát huy nguồn lực xã hội tham gia đầu tư phát triển giáo dục.

Cuộc họp ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của các thành viên Ban chỉ đạo nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng – Trưởng ban chỉ đạo triển khai thí điểm học bạ số cấp tiểu học nhấn mạnh: Triển khai thí điểm học bạ số cấp tiểu học được thực hiện trong bối cảnh với thời gian ngắn, đây là công việc hết sức quan trọng, tác động tới những đối tượng rất rộng, là giáo viên, học sinh ở các đặc điểm vùng miền khác nhau. Vì thế, công tác thí điểm cần vừa làm, vừa nghiên cứu, khảo sát, đánh giá, vừa rút kinh nghiệm và kịp thời điều chỉnh, ngay cả trong quá trình thí điểm, những địa phương nào tốt thì cần nhân rộng để làm tốt hơn nữa.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng chủ trì cuộc họp

Thứ trưởng cho biết, quan điểm của Ban chỉ đạo là đảm bảo tính thận trọng, bám sát mục tiêu, yêu cầu của học bạ số theo quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Ngoài ra, cũng cần phục vụ đặc điểm của ngành giáo dục trong quản lý kết quả của người học, quản lý công tác dạy học của nhà trường. Cần có những quy định cho hợp lý, lấy sự ổn định và phù hợp với chuyển đổi số làm trọng tâm. Không quá khắt khe, gây quá tải, sức ép cho giáo viên và nhà trường.

Nhấn mạnh đây là công việc cần sự vào cuộc, đồng hành của nhà nước, người dân, doanh nghiệp, Thứ trưởng yêu cầu Ban chỉ đạo cần làm việc cẩn trọng, kỹ lưỡng trong triển khai công việc. Đồng thời, cần thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, làm sao để thí điểm đơn giản, hiệu quả, tức là ít tốn kém nhưng vẫn đảm bảo được mục tiêu đề ra.

Về kế hoạch trong thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị Ban chỉ đạo tiếp tục có các khảo sát, nắm bắt tình hình thực hiện ở các địa phương, đề nghị địa phương quan tâm, chỉ đạo, báo cáo, thực hiện tốt việc thí điểm học bạ số cấp tiểu học. Đồng thời, công tác truyền thông cần hay hơn, rõ ràng hơn, lan tỏa những mô hình đã làm tốt, giúp lan truyền nhận thức đúng đắn và hiệu quả về học bạ số cấp tiểu học.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *