TẠP CHÍ SỐ 04 (28), THÁNG 12-2020

TRANG BÌA VÀ LỤC MỤC

Trang bìa, Mục Lục

NỘI DUNG CHÍNH

Trang bìa, Mục Lục

02. Quan điểm về vị trí con người trong triết học Nho gia Tiên Tần và ý nghĩa của nó đối với việc phát huy vai trò nhân tố con người trong giai đoạn hiện nay

01. Phát triển năng lực quản trị cho cán bộ quản lý trưởng phổ thông để thực hiện đổi mới giáo dục

03. Tổng quan lý thuyết và đề xuất mô hình đảm bảo chất lượng giáo dục bên trong trường đại học trong bối cảnh hội nhập và đổi mới giáo dục Việt Nam

04. Giáo dục và đào tạo khởi nghiệp của Israel một số kinh nghiệm đối với Việt Nam

05. Kinh nghiệm quốc tế và giải pháp phát triển giáo dục nghề nghiệp Việt Nam

06. Viện trợ của Liên Xô cho Việt Nam về giáo dục và đào tạo giai đoạn 1950-1975

07. Công tác bồi dưỡng năng lực quản trị nhà trường cho cán bộ quản lý các trường phổ thông tỉnh Gia Lai

08. Hình thức dạy học kết hợp (Blended Learning) trong đào tạo đại học

09. Quản lý hoạt động giáo dục văn hóa ứng xử cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

10.  Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục hành vi đạo đức cho học sinh ở các trường tiểu học Quận 11 Thành phố Hồ Chí Minh

11. Thực trạng quản lý đổi mới hoạt động tố chuyên môn ở các trường tiểu học quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

12. Thực trạng quản lý hoạt động dạy học môn tự nhiên xã hội theo hướng phát triển năng lực học sinh ở các trường tiểu học huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh

13. Phát triển kỹ năng phản biện cho sinh viên

14. Các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục hòa nhập cho trẻ tự kỷ ở các trường mầm non

15. Trồng người

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *