37. Hội thảo “Xây dựng khung năng lực Hiệu trưởng/phó hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường các cơ sở giáo dục đại học

37. Hội thảo “Xây dựng khung năng lực Hiệu trưởng/phó hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường các cơ sở giáo dục đại học

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN THỊ KIM OANH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *