35. Đặc điểm mô hình liên kết đào tạo đại học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh

35. Đặc điểm mô hình liên kết đào tạo đại học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh

TÓM TẮT: Mô hình liên kết đào tạo giữa các cơ sở giáo dục đại học với trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh thể hiện rõ các đặc trưng chức năng: đa dạng hóa loại hình giáo dục đào tạo, thực hiện công bằng trong giáo dục, tạo cơ hội cho mọi người học tập thường xuyên, suốt đời.

Từ khóa: Trung tâm giáo dục thường xuyên, liên kết đào tạo, đặc điểm mô hình liên kết.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: ĐÀO HOÀNG NAM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *