34. Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực quản lý chất lượng cho cán bộ quản lý trường trung học phổ thông các tỉnh Tây Nguyên

34. Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực quản lý chất lượng cho cán bộ quản lý trường trung học phổ thông các tỉnh Tây Nguyên

TÓM TẮT: Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục đã được các trường trung học phổ thông chú trọng hơn trong những năm gần đây, trong đó có công tác quản lý chất lượng. Tuy nhiên, hoạt động quản lý chất lượng ở các trường hiện nay vẫn còn hạn chế, bất cập mà một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng này là do năng lực quản lý chất lượng của cán bộ quản lý vẫn còn hạn chế. Bài viết nêu lên thực trạng năng lực quản lý chất lượng và đề xuất giải pháp nâng cao năng lực quản lý chất lượng cho cán bộ quản lý các trường trung học phổ thông ở Tây Nguyên.

Từ khóa: quản lý chất lượng, năng lực quản lý chất lượng.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: HỒ SỸ ANH – NGUYỄN THỊ PHÚ QUÝ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *