33. Xây dựng văn hóa chất lượng tại Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

33. Xây dựng văn hóa chất lượng tại Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

TÓM TẮT: Xây dựng văn hóa chất lượng là nhiệm vụ và điều kiện đảm bảo cho sự phát triển bền vững của một tổ chức. Để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh cần có những giải pháp như: xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp; xây dựng một môi trường học thuật; xây dựng các chuẩn mực văn hóa, v.v. .

Từ khóa: chất lượng, văn hóa chất lượng, Trường Cán bộ  quản lý  giáo dục Thành phố Hồ  Chí Minh.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN DOÃN TUẤN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *