31. Giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục kỹ năng sống cho trẻ lớp lá 5 – 6 tuổi tại trường mầm non

31. Giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục kỹ năng sống cho trẻ lớp lá 5 – 6 tuổi tại trường mầm non

TÓM TẮT: Từ việc nghiên cứu thực trạng giáo dục kỹ năng sống cho trẻ lớp lá 5 – 6 tuổi tại các trường mầm non, tác giả bài báo đã đề xuất hệ thống các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục kỹ năng sống cho trẻ lớp lá 5 – 6 tuổi tại trường mầm non.

Từ khóa: Giáo viên mầm non, kỹ năng sống, giáo dục kỹ năng sống, hệ thống giải pháp.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *