30. Việc đổi mới chương trình cuối cấp trung học phổ thông ở Pháp – Trường hợp môn tiếng Anh

30. Việc đổi mới chương trình cuối cấp trung học phổ thông ở Pháp – Trường hợp môn tiếng Anh

TÓM TẮT: Bài viết phân tích những đổi mới trong chương trình giảng dạy tiếng Anh dành cho học sinh cuối cấp trung học phổ thông ở Pháp thuộc dự án Trường trung học mới. Từ việc khảo sát những thay đổi trong chương trình bộ môn này, tác giả rút ra những định hướng và quan niệm của người xây dựng chương trình. Các định hướng và quan niệm này có thể là những tham khảo bổ ích cho việc xây dựng chương trình giảng dạy ngoại ngữ ở cấp phổ thông cũng như quá trình đào tạo giáo viên tiếng Anh của các trường đại học sư phạm ở Việt Nam.

Từ khóa: Dự án Trường trung học mới, chương trình giảng dạy, tiếng Anh.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN QUỐC THẮNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *