29. Nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước đối với cơ sở giáo dục trung học phổ thông ngoài công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

29. Nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước đối với cơ sở giáo dục trung học phổ thông ngoài công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

TÓM TẮT: Từ năm học 2016-2017 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có 102 cơ sở giáo dục trung học phổ thông ngoài công lập; trong đó, có 20 trường có yếu tố nước ngoài. Yêu cầu phát triển của giáo dục, đào tạo và thực trạng công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục trung học phổ thông ngoài công lập đặt ra nhiều thách thức lớn. Bài viết khái quát về thực trạng phát triển của các cơ sở giáo dục trung học phổ thông ngoài công lập và thực tiễn công tác quản lý nhà nước ở lĩnh vực này, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với cơ sở giáo dục trung học phổ thông ngoài công lập đảm bảo sự phát triển hài hòa giữa giáo dục công lập và ngoài công lập.

Từ khóa: giáo dục, trung học phổ thông, ngoài công lập, quản lý nhà nước.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: LÊ THỊ HOÀI THƯƠNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *