27. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động học tập của sinh viên trên quan điểm tiếp cận quản lý dựa vào nhà trường

27. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động học tập của sinh viên trên quan điểm tiếp cận quản lý dựa vào nhà trường

TÓM TẮT: Trên cơ sở phân tích thực trạng những khó khăn trong quản lý hoạt động học tập của sinh viên ở 5 trường đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, tác giả đã đưa ra các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động học tập. Đây là cơ sở để các nhà quản lý giáo dục đề xuất các giải pháp thực hiện quản lý hoạt động học tập của sinh viên trên quan điểm tiếp cận quản lý dựa vào nhà trường và từ đó nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo.

Từ khóa: quản lý hoạt động học tập của sinh viên, quản lý dựa vào nhà trường, các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động học tập.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: PHẠM ĐÀO TIÊN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *