26. Cần sự chuẩn bị cấp bách cho việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông hiện nay

26. Cần sự chuẩn bị cấp bách cho việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông hiện nay

TÓM TẮT: Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị ban hành chương trình giáo dục phổ thông mới nên phải tiến hành bồi dưỡng, đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên. Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đang phải đổi mới nội dung chương trình bồi dưỡng, phương pháp giảng dạy, chất lượng đào tạo và bồi dưỡng để đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

Từ khóa: Trường cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình giáo dục phổ thông tổng thể.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: BÙI XUÂN DŨNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *