25. Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền lực chính trị và ý nghĩa đối với việc xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân

25. Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền lực chính trị và ý nghĩa đối với việc xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân

TÓM TẮT: Hồ Chí Minh luôn khẳng định quyền lực chính trị thuộc về nhân dân và để giữ vững quyền lực chính trị của nhân dân, Người chủ trương xây dựng nhà nước pháp quyền trong sạch, vững mạnh. Bộ máy nhà nước và pháp luật chính là công cụ để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình. Đồng thời, để giữ vững quyền lực của mình, nhân dân cần thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát bộ máy nhà nước. Tư tưởng này vẫn còn nguyên giá trị và có ý nghĩa to lớn đối với nhiệm vụ xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân hiện nay.

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền lực chính trị.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: BÙI THỊ THU HIỀN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *