23. Phát triển chuyên môn giảng viên – Nhu cầu cấp thiết đối với giáo dục đại học Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế

23. Phát triển chuyên môn giảng viên – Nhu cầu cấp thiết đối với giáo dục đại học Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế

TÓM TẮT: Đối với mỗi cấp độ giáo dục tại Việt Nam, đặc biệt là giáo dục đại học, người giảng viên luôn đóng vai trò quan trọng để khẳng định chất lượng đào tạo cũng như thương hiệu của nhà trường. Có thể nói, phát triển chuyên môn giảng viên chính là nhu cầu cấp thiết, giúp nền giáo dục nước ta tiếp cận với các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới. Bài viết tập trung đề cập đến những khía cạnh về phát triển chuyên môn giảng viên cấp độ đại học tại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế, bao gồm: tầm quan trọng phát triển chuyên môn giảng viên; yêu cầu đối với người giảng viên trong thời đại mới; các mô hình phát triển chuyên môn giảng viên và một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả công tác phát triển chuyên môn giảng viên.

Từ khóa: phát triển chuyên môn giảng viên, giảng viên, mô hình phát triển chuyên môn giảng viên.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: HOÀNG KHOA NAM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *