22. Xây dựng và duy trì văn hóa chất lượng trong các trường đại học ở Việt Nam hiện nay

22. Xây dựng và duy trì văn hóa chất lượng trong các trường đại học ở Việt Nam hiện nay

TÓM TẮT: Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, khi mà giáo dục đại học nước ta đang đứng trước nhiều sự cạnh tranh gay gắt với các mô hình đào tạo liên kết, du học tại chỗ,… và trong quá trình thay đổi vươn lên để khẳng định chất lượng giáo dục, cơ sở giáo dục đại học nào xây dựng và duy trì được văn hóa chất lượng trong nhà trường sẽ có được thế mạnh về tiềm năng (vật chất, nguồn nhân lực,…) để khẳng định uy tín, thương hiệu của mình trước khu vực và thế giới.

Từ khóa: văn hóa, văn hóa chất lượng, trường đại học.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN TẤN HƯNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *