21. Phát triển chương trình môn học theo định hướng năng lực làm cơ sở cho dạy học phát huy sáng tạo của học sinh

21. Phát triển chương trình môn học theo định hướng năng lực làm cơ sở cho dạy học phát huy sáng tạo của học sinh

TÓM TẮT: Tiếp cận năng lực làm cơ sở cho dạy học phát huy tính sáng tạo của học sinh, giúp giáo viên sáng tạo trong thiết kế và triển khai chương trình môn học cho học sinh của lớp mình, giúp mỗi học sinh có điều kiện thể hiện bản thân, nỗ lực học tập để tiến tới mục tiêu chung của cả chương trình giáo dục. Bài viết này giới thiệu chu trình năm bước của phát triển chương trình môn học. Trên cơ sở đó đề cập đến việc thiết kế cũng như thực thi chương trình môn học xuất phát từ người học, từ yêu cầu của môn học trong một bối cảnh dạy học cụ thể, tuân thủ các nguyên tắc của chương trình định hướng năng lực.

Từ khóa: năng lực, chương trình định hướng năng lực, phát triển chương trình môn học, dạy học phát huy sáng tạo.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: DƯƠNG THỊ HOÀNG YẾN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *