19. Phương pháp dạy học truyền thống và phi truyền thống trong giáo dục đại học hiện nay

19. Phương pháp dạy học truyền thống và phi truyền thống trong giáo dục đại học hiện nay

TÓM TẮT: Ngày nay cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật phát triển như vũ bão, đánh dấu quá trình toàn cầu hóa diễn ra trên tất cả các lĩnh vực. Trong tiến trình hội nhập đó, giáo dục Việt Nam nói chung và giáo dục đại học nói riêng đang vấp phải sự cạnh tranh mạnh mẽ ngay chính trên sân nhà. Đặc biệt làn sóng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và phương pháp giáo dục phi truyền thống đang đặt ra nhiều thách thức cho ngành giáo dục, nhất là giáo dục đại học. Việt Nam cần phải có nhiều giải pháp để tránh tụt hậu về giáo dục và tham gia vào sân chơi toàn cầu hóa giáo dục.

Từ khóa: giáo dục đại học, phương pháp dạy học truyền thống, phương pháp dạy học phi truyền thống.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: VŨ HỒNG VẬN – NGUYỄN TRỌNG LONG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *