17. Bồi dưỡng trực tuyến nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ nhà giáo trường phổ thông

17. Bồi dưỡng trực tuyến nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ nhà giáo trường phổ thông

TÓM TẮT: Hiện nay, đội ngũ nhà giáo trường phổ thông tham gia các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn với nhiều hình thức. Bài viết giới thiệu hình thức bồi dưỡng trực tuyến, một hình thức có nhiều ưu điểm, phù hợp, mang lại hiệu quả cao trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, bài viết nêu ra những biện pháp để nâng cao chất lượng và hiệu quả hình thức bồi dưỡng trực tuyến, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ nhà giáo trường phổ thông.

Từ khóa: bồi dưỡng,bồi dưỡng chuyên môn, trực tuyến, đổi mới hình thức bồi dưỡng giáo viên.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: THÂN THỊ TUYẾT NHUNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *