15. Quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh

15. Quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh

TÓM TẮT: Bài viết đề cập đến một số nghiên cứu quốc tế liên quan đến quản lý hoạt động dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh. Qua đó, bài viết đề xuất mô hình nghiên cứu về quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Việt theo định hướng phát triển năng lực của học sinh tiểu học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học, đáp ứng yêu cầu đổi mới nền giáo dục Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Từ khóa: dạy học phát triển năng lực học sinh, dạy học môn tiếng Việt, quản lý hoạt động dạy học, quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Việt.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: TRẦN THỊ NGỌC HIẾU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *