15. Những lỗi phổ biến trong kỹ năng nói của sinh viên khoa Tiếng Anh trường Cao đẳng Bình Định

15. Những lỗi phổ biến trong kỹ năng nói của sinh viên khoa Tiếng Anh trường Cao đẳng Bình Định

TÓM TẮT: Công tác giảng dạy tiếng Anh ở trường cao đẳng và đại học nhằm mục đích phát triển kỹ năng giao tiếp cho sinh viên. Trong đó, những kỹ năng được nhấn mạnh là nghe, nói, đọc, viết. Nói được xem là kỹ năng quan trọng nhất, nhưng sinh viên thường hay gặp khó khăn trong quá trình phát âm, ngữ pháp, từ vựng và sự tự tin. Từ kết quả phân tích những vấn đề của sinh viên trong việc nói tiếng Anh, nhóm tác giả đưa ra một số giải pháp để cải thiện.

Từ khóa: Khả năng giao tiếp, kỹ năng nói, vấn đề, kinh nghiệm bản thân.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN HOÀNG TRANG – HUỲNH VĂN CHẨN – ĐÀO THỊ HỒNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *