15. Nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học trong các trường đại học, cao đẳng Việt Nam

15. Nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học trong các trường đại học, cao đẳng Việt Nam

TÓM TẮT: Bài viết sử dụng phương pháp thu thập tài liệu thứ cấp nghiên cứu về thực trạng hoạt động nghiên cứu khoa học trong các trường đại học, cao đẳng ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, bên cạnh những thành tựu đạt được, hoạt động nghiên cứu khoa học trong các trường đại học, cao đẳng vẫn còn nhiều hạn chế, tồn tại. Qua đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học trong các trường đại học, cao đẳng ở Việt Nam hiện nay.

Từ khóa: Cao đẳng, Đại học, giảng viên, khoa học công nghệ, nghiên cứu khoa học.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: LÊ DƯƠNG THÙY HƯƠNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *