14. Cải tiến giảng dạy tâm lý học ở trường sư phạm theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng

14. Cải tiến giảng dạy tâm lý học ở trường sư phạm theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng

TÓM TẮT: Tâm lý học được xác định là những đơn vị kiến thức nghiệp vụ cơ bản trong quá trình đào tạo sinh viên sư phạm. Cải tiến giảng dạy học phần này theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng nhằm giúp người học thuận lợi hơn trong quá trình lĩnh hội tri thức, phát triển năng lực thực tế đáp ứng yêu cầu học tập, cuộc sống và nghề nghiệp. Hoạt động này được thực hiện ở Trường Cao đẳng sư phạm Quảng Trị bằng những biện pháp cụ thể như sau: điều chỉnh nội dung chương trình giảng dạy; bổ sung bài tập thực hành; phát triển kỹ năng mềm; tăng cường khả năng vận dụng, tham quan thực tế tại cơ sở và đổi mới kiểm tra, đánh giá người học.

Từ khóa: cải tiến giảng dạy, tâm lý học, sư phạm, nghề nghiệp ứng dụng.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN HUY TUYẾN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *