10. Kinh nghiệm của Nhật Bản, Singapore về phát triển năng lực đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và đội ngũ nhà giáo

10. Kinh nghiệm của Nhật Bản, Singapore về phát triển năng lực đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và đội ngũ nhà giáo

TÓM TẮT: Đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và đội ngũ nhà giáo là lực lượng cốt cán và trực tiếp tham gia vào sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo, đây là nhân tố quan trọng nhất quyết định đến việc nâng cao chất lượng giáo dục. Đánh giá được tầm quan trọng đó, hệ thống giáo dục Nhật Bản và Singapore luôn xem việc xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và đội ngũ nhà giáo là yếu tố mang tính chiến lược để có một nền giáo dục đáp ứng tầm cao của yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cũng như bồi dưỡng nhân tài trong quá trình nâng cao dân trí.

Từ khóa: Nhật Bản, Singapore, phát triển năng lực, cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN MINH QUANG – VĂN CÔNG VŨ – LÊ THỊ NGỌC HOA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *