09. Thỏa mãn nhu cầu khách hàng của các cơ sở bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục theo quan điểm quản lý chất lượng tổng thể

09. Thỏa mãn nhu cầu khách hàng của các cơ sở bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục theo quan điểm quản lý chất lượng tổng thể

TÓM TẮT: Trong nền kinh tế thị trường việc xác định đúng đối tượng khách hàng và nhu cầu của khách hàng có ý nghĩa rất quan trọng. Bài viết này đề cập đến việc xác định khách hàng và nhu cầu khách hàng của cơ sở đào tạo bồi dưỡng theo quan điểm quản lý chất lượng tổng thể và các biện pháp để thỏa mãn nhu cầu của họ.

Từ khóa: nhu cầu khách hàng, cơ sở đào tạo bồi dưỡng.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGÔ PHAN ANH TUẤN – NGUYỄN VĂN HUÊ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *