08. “Dạy học không giáp mặt” – Xu thế dạy học trong bối cảnh giáo dục 4.0

08. “Dạy học không giáp mặt” – Xu thế dạy học trong bối cảnh giáo dục 4.0

TÓM TẮT: “Dạy học không giáp mặt” không phải là hình thức, phương tiện mà đó là một xu thế dạy học mới. Với những ưu điểm của mình so với dạy học truyền thống, “dạy học không giáp mặt” giúp người học có nhiều cơ hội học tập suốt đời, phù hợp trong bối cảnh giáo dục 4.0. Tuy nhiên, để triển khai thành công “dạy học không giáp mặt” cũng cần có những yêu cầu nhất định từ phía người dạy, người học và nhà quản lý hoạt động dạy học.

Từ khóa: dạy học không giáp mặt, giáo dục 4.0, xu hướng dạy học hiện đại.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: HỒ NHỰC TUẤN – NGUYỄN VĂN Y

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *