07. Marketing trực tuyến trong các cơ sở giáo dục mầm non tư thục quận Hoàng Mai, Hà Nội

07. Marketing trực tuyến trong các cơ sở giáo dục mầm non tư thục quận Hoàng Mai, Hà Nội

TÓM TẮT: Cùng với sự phát triển như vũ bão của công nghệ số internet, marketing trực tuyến là yếu tố sống còn đối với các cơ sở giáo dục mầm non tư thục, cho phép nhà trường kết nối, cung cấp dịch vụ giáo dục đáp ứng nhu cầu khách hàng một cách nhanh nhất. Bài viết tập trung phân tích thực trạng marketing trực tuyến trong các cơ sở mầm non tư thục quận Hoàng Mai, Hà Nội. Đồng thời, nghiên cứu cũng xác định các nhu cầu của thị trường giáo dục làm cơ sở đối sánh. Trên cơ sở thực tiễn, nghiên cứu đưa ra những khuyến nghị cho các nhà quản lý các cơ sở giáo dục mầm non có những điều chỉnh nhằm tăng hiệu quả của hoạt động marketing trực tuyến.

Từ khóa: tiếp thị trực tuyến; tiếp thị trong giáo dục; tiếp thị trong trường học; trường mầm non tư thục.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: PHẠM NGỌC LONG – PHẠM TUYẾT NHUNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *