05. Phát triển năng lực người học – Xu thế dạy học hiện đại

05. Phát triển năng lực người học – Xu thế dạy học hiện đại

TÓM TẮT: Năng lực – phạm trù chỉ hoạt động thực tiễn, một trong những yếu tố quan trọng (bên cạnh phẩm chất) xác định giá trị một con người. Liên quan chặt chẽ đến năng lực là khả năng. Hai khái niệm này có quan hệ mật thiết với nhau. Biểu hiện thực chất của năng lực là kỹ năng. Nên người ta coi thế kỷ XXI là kỷ nguyên của kỹ năng lao động. Do đó nhiều nước trên thế giới đã nghiên cứu và liệt kê danh mục các kỹ năng lao động cần thiết. Giáo dục, dạy học hướng vào việc phát triển năng lực người học đang là xu thế trong và ngoài nước nhằm thực hiện mục tiêu dạy học đáp ứng yêu cầu xã hội và sự phát triển của từng học sinh.

Từ khóa: năng lực người học, khả năng, giáo dục hiện đại.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: TRẦN KIỂM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *