04. Truyền thông trong giáo dục đại học thông qua facebook

04. Truyền thông trong giáo dục đại học thông qua facebook

TÓM TẮT: Ngày nay, hầu hết các trường đại học đều có các trang và tài khoản truyền thông xã hội. Nhưng sử dụng Facebook như thế nào cho hiệu quả, phát huy lợi ích do Facebook mang lại. Trong bài viết, tác giả đưa ra một vài gợi ý khi sử dụng Facebook trong công tác truyền thông với người học.

Từ khóa: truyền thông, giáo dục đại học, Facebook

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN THU HẰNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *