04. Tiếp cận mô hình CIPO vào quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học

04. Tiếp cận mô hình CIPO vào quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học

TÓM TẮT: Bài viết trình bày về mô hình CIPO và vận dụng vào quản lý hoạt động bồi bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học. Qua đó có thể khẳng định sự phù hợp của mô hình CIPO ở trong việc quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học và sẽ góp phần nâng cao chất lượng bồi dưỡng phát triển chuyên môn giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

Từ khóa: bồi dưỡng thường xuyên, mô hình CIPO.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: TRẦN KIỀU DUNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *