04. Giáo dục và đào tạo khởi nghiệp của Israel một số kinh nghiệm đối với Việt Nam

04. Giáo dục và đào tạo khởi nghiệp của Israel một số kinh nghiệm đối với Việt Nam

TÓM TẮT: Trên cơ sở lý thuyết giáo dục và đào tạo khởi nghiệp, bài viết mô tả một cách sơ bộ về nền văn hóa cũng như giáo dục và đào tạo khởi nghiệp của Israel. Kể từ khi lập quốc đến nay, Israel đã có những bước phát triển không ngừng về mọi mặt, đặc biệt đây được xem là “quốc gia khởi nghiệp”. Ngoài các  yếu tố về con người như: bản chất vượt khó, biết ước mơ, không sợ thất bại thì không thể phủ nhận vai trò của các mô hình giáo dục và đào tạo khởi nghiệp đã giúp Israel đạt được những thành tựu to lớn. Nội dung chính của bài viết phân tích những đặc điểm của giáo dục và đào tạo khởi nghiệp của Israel trong việc nuôi dưỡng và phát triển những nhà khởi nghiệp, từ đó rút ra những gợi ý và bài học kinh nghiệm cho giáo dục của Việt Nam – một quốc gia có nhiều điểm tương đồng với Israel về lịch sử, tố chất con người.

Từ khóa: giáo dục, khởi nghiệp, Israel, kinh nghiệm, Việt Nam

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: TRƯƠNG THỊ QUỐC ÁNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *