02. Đa dạng hóa các hình thức đánh giá quá trình ở bậc đại học

02. Đa dạng hóa các hình thức đánh giá quá trình ở bậc đại học

TÓM TẮT: Đánh giá quá trình (Formative assessment) là một trong hai hình thức đánh giá học tập chủ yếu ở tất cả mọi cấp học, có vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dạy và học. Tuy nhiên, hình thức đánh giá này ít được sử dụng và ít phát huy tác dụng thực sự của nó trong lớp học ở Việt Nam. Bài viết sẽ (1) tổng quan về cơ sở lý thuyết đánh giá quá trình;(2) trình bày, phân tích và minh họa một số kỹ thuật đánh giá trong lớp học được xem là hình thức đánh giá quá trình phổ biến trên thế giới hiện nay, cùng với xu hướng ứng dụng công nghệ thông tin trong việc đánh giá này; (3) khái quát thực trạng đánh giá học tập và đánh giá quá trình trong nhà trường đại học Việt Nam hiện nay: thuận lợi và khó khăn với trường hợp điển hình Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và (4) đưa ra một số đề xuất cho việc đổi mới hoạt động đánh giá quá trình trong các lớp ở bậc đại học.

Từ khóa: đánh giá quá trình, chất lượng dạy và học, ứng dụng công nghệ thông tin, người học làm trung tâm.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN DUY MỘNG HÀ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *