01. Lý thuyết tổ chức và quản trị nhà trường

01. Lý thuyết tổ chức và quản trị nhà trường

TÓM TẮT: Bài viết phân tích những nội dung cơ bản của lý thuyết tổ chức, các đặc trưng của nhà trường và quản trị nhà trường như là quản trị một tổ chức giáo dục. Giới thiệu và phân tích các xu hướng và mô hình quản trị nhà trường.

Từ khóa: quản trị và quản trị nhà trường, mô hình và mô hình quản trị trường.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: TRẦN KHÁNH ĐỨC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *