9. Đối sánh giáo dục phổ thông – Kinh nghiệm thế giới và vận dụng cho Việt Nam

9. Đối sánh giáo dục phổ thông – Kinh nghiệm thế giới và vận dụng cho Việt Nam

TÓM TẮT: Đối sánh trong giáo dục phổ thông đã được nhiều nước trên thế giới nghiên cứu và vận dụng vào thực tiễn. Đối sánh đã giúp các trường học không ngừng cải tiến quá trình hoạt động, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần tạo ra nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế tri thức và toàn cầu hóa. Bài viết tìm hiểu về đối sánh; chuẩn đối sánh; đối sánh trong giáo dục và giới thiệu mô hình đối sánh giáo dục phổ thông một số nước trên thế giới, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp vận dụng đối sánh đối với giáo dục phổ thông Việt Nam.

Từ khóa: đối sánh, chuẩn đối sánh, đối sánh trong giáo dục.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: HỒ SỸ ANH, HUỲNH XUÂN NHỰT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *