34. Nghiệm thu đề tài khoa học cấp trường “quản lý công tác phòng chống tai nạn thương tích và bạo lực học đường tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn vùng Đông Nam Bộ”

34. Nghiệm thu đề tài khoa học cấp trường “quản lý công tác phòng chống tai nạn thương tích và bạo lực học đường tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn vùng Đông Nam Bộ”

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: HOÀNG ĐÌNH THÁI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *