31. Thái độ và ý kiến đánh giá của sinh viên về các lưu xá tại Thành Phố Hồ Chí Minh

31. Thái độ và ý kiến đánh giá của sinh viên về các lưu xá tại Thành Phố Hồ Chí Minh

TÓM TẮT: Bài viết nghiên cứu, tìm hiểu lý do, động cơ của các sinh viên nam, nữ khi chọn sống trong lưu xá, phân tích ý kiến của họ về đời sống tại lưu xá và đánh giá các mối quan hệ của họ khi sống ở đây. Khảo sát bằng bảng hỏi với 232 nam, nữ sinh viên đang sống tại bốn lưu xá: Phú Thọ (Quận 11), Sivita (Quận 1), Thiên Phước (Quận 3), Nam Hòa (quận Tân Bình) và một số các phỏng vấn sâu gồm: 10 phụ huynh, 4 phụ trách lưu xá, 8 sinh viên trưởng, phó các lưu xá, 4 cựu sinh viên lưu xá.Kết quả qua những ý kiến đánh giá cho thấy hiện trạng mạng lưới các lưu xá của Thành phố trong hai thập niên v a qua đ và đang đáp ứng rất tốt những nhu c u thực tế của sinh viên cũng như những mong đợi, kỳ vọng, tin tưởng nơi cha mẹ họ.

Từ khóa: sinh viên, lưu xá, thái độ, ý kiến.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: VŨ MẠNH QUÂN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *