30. Một số giải pháp phát triển năng lực đội ngũ Giáo viên tại các trung tâm giáo dục thường xuyên

30. Một số giải pháp phát triển năng lực đội ngũ Giáo viên tại các trung tâm giáo dục thường xuyên

TÓM TẮT: Bài viết đề cập một số giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên nhằm đáp ứng nhu cầu giáo dục thường xuyên. Phân tích cho thấy các giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên đa dạng và được chia làm ba nhóm chính: Nhóm giải pháp đổi mới công tác đào tạo giáo viên nhóm giải pháp hoàn thiện công tác quản lý đội ngũ giáo viên và nhóm giải pháp hướng đến phát triển đội ngũ giáo viên hiện có.

Từ khóa: giải pháp, phát triển đội ngũ giáo viên, nhu cầu giáo dục.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: TRẦN HOÀI THANH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *