24. Cấu trúc bài học trong sách giáo khoa ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

24. Cấu trúc bài học trong sách giáo khoa ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

TÓM TẮT: Bài học là hình thức cơ bản, chủ yếu nhất của việc tổ chức các hoạt động dạy học trong nhà trường và liên quan trực tiếp đến việc xây dựng chương trình, biên soạn sách giáo khoa bộ môn. Bài viết này giới thiệu một mô hình cấu trúc bài học văn, mong được đóng góp vào việc xác định và xây dựng những đơn vị bài học cụ thể trong quá trình chuẩn bị biên soạn sách giáo khoa (SGK) Ngữ văn mới theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

Từ khoá: bài học, sách giáo khoa, ngữ văn, định hướng phát triển năng lực.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: TRẦN THANH BÌNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *